Svängningar inom industrin

Uppåtgående trend

De senaste åren ser vi en tillväxt inom industrin som vi inte gjort tidigare..

” 1970-talet var en svag tidsperiod för svensk industri. Oljekrisen slog hårt vilket bland annat påverkade exporten negativt. Under 1990-talet vände däremot exporten mycket tack vare en mycket svag krona. Dessutom hade man under ett tag växlat om industrin mot de nya förutsättningarna. Ett tydligare fokus har även skett mot utveckling och teknologi. De svenska företagen kan helt enkelt inte konkurrera med enkla och billiga varor utan behöver ha en konkurrensfördel på andra punkter. Mellan 2010 och 2015 pekade utvecklingen nedåt. Detta som ett resultat av finanskrisen. Men sedan dess har utvecklingen varit mycket positiv och 2018 nåddes bästa indexnivån på åtta år. ”

Upptäck fler artiklar med industriproduktion som fokus