Lönsamhet framför allt!

Går vinsten före allt?

Set finns alltid ett dilemma för företag som arbetar mot vinst, vad är man beredd att försaka?

” Problemet med många vinstdrivande företag är att de behöver prioritera lönsamhet och tillväxt framför moraliska och etiska skyldigheter. Detta har skapat mängder av konflikter genom tiderna, bland annat mot arbetarna själva. Ett sätt att öka lönsamheten är trots allt genom att hålla arbetarnas löner låga. Andra aspekter som har tagit stryk är de miljömässiga. Amazonas kallas ibland för världens lungor eftersom de renar luften och absorberar olika ämnen, bland annat koldioxid. När den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro blev president i Brasilien tog han bort många av de skydd som regnskogen hade, i syfte att låta företag få skövla och göra om jorden till betesmarker och dylikt. Forskare och miljövetare runt om i världen spekulerar i vilka negativa effekter detta kommer att ha på det framtida klimatet. ”

Läs fler industri relaterade artiklar.